Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 116/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu na 2012r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012-2020.