INFORMACJA  ROCZNA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2011 do 31. 12. 2011r.