Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu Finansowego" na 2005 rok.