Oferta realizacji zadania publicznego - Świętokrzyski Bank Żywności od 25 marca 2013r. do 22 czerwca 2013r.