Ćmielów dn. 06.03.2014r.

 


Zawiadomienie
o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2014rok.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów podaję do publicznej wiadomości, że:

1. W ramach przeprowadzonego konkursu  ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2014rok, do godz. 11:00 dnia 26.02.2014r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów ul. Sportowa 50. Nazwa zadania zaproponowanego: „Sport Ćmielowski w 2014r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych” – wnioskowana kwota dotacji: 65 000,00zł.

2. Burmistrz Ćmielowa Zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia: 06.03.2014r. zatwierdził udzielenie dotacji z budżetu gminy w kwocie 65 000,00zł. na realizację zadania zaproponowanego przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów ul. Sportowa 50, pn.: „Sport Ćmielowski w 2014r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych”

Uzasadnienie wyboru: oferent zaproponował realizację zadania zgodnego z celem określanym w §1 uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów. Zadanie jest kierowane do mieszkańców miasta i gminy Ćmielów i przewiduje uczestnictwo dużej liczby osób proponując upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób. Realizacja zadania uwzględnia zapotrzebowanie społeczne na najpopularniejszą dyscyplinę sportu jakim jest piłka nożna, zapewniając wszystkim mieszkańcom możliwość zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa.