Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 10/2015 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2015 rok.