Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 15/2015 z dnia 09 marca 2015r. w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.