Uchwała Nr 23/2015 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie możliwości sfinasowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 rok.