Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 30/2015 z dnia 09 kwietnia 2015r. w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.