Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 34/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.