Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 40/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.