Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2015 z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.