Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.