Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 80/2015 z dnia 04 września 2015r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.