Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 102 z dnia 20 października 2015r.