Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 102/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.