POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie