Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 193/2005 z dnia 24.11.2005r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy na czas wojny.