Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/325/2018 z dnia 11 września 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r