ZARZĄDZENIE NR 53/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownicze stanowisko urzednicze Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie