Protokół Nr XIII/2019 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 12 lipca 2019 roku.