<>

Wszelkie informacje w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się pod poniższym adresem:

http://www.ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/pomoc-prawna/