Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.