Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 43/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: określenia zasad  obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.