Dnia 25 czerwca  2020 rok /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie sprzeciwu wobec powstania odkrywkowej kopalni wapienia w miejscowości Ruda Kościelna.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie sprzeciwu wobec powstania odkrywkowej kopalni wapienia w miejscowości Ruda Kościelna.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.       

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.                        

8. Sprawy różne.

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.