Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 86/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności