Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 108/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności