Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 124/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.