Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 6/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy do wykonywania w imieniu Burmistrza Ćmielowa praw i obowiązków wierzyciela lub organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.