Protokół Nr XXXIV/2020 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r.