W dniu 20 stycznia 2022 roku /czwartek/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

3.      Sprawy różne.

4.      Zamknięcie posiedzenia.