Protokół Nr LX/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 października 2022 r.