Dnia 6 marca 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście  od strony ulicy Zacisznej)  odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w   Ćmielowie.

 

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Analiza budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok pod kątem planowanych inwestycji.

3.      Zajęcie stanowiska w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów.

4.      Sprawy różne.

5.      Zamknięcie posiedzenia.