Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 106/2023 z dnia 08 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu miasta i gminy do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.