Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2008 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach zadania pn.:Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec, Wojnowice, Wólka Wojnowska i Jastków".