Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 18/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia "Planu Finansowego" na 2011 rok.