Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 125/2011 z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji do spraw kontroli przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.