Uchwała Nr 22/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów.