Uchwała Nr 20/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Miasta i Gminy Ćmielów.