Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 155/2005 z dnia 15.06.2005r. w sprawie: powołania Komisji do określenia warunków przekazywania ścieków do oczyszczalni w Ostrowcu Św.