Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 173/2005 z dnia 16.09.2005r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Miejsko - Gminnej komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Ćmielów.