Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 176/2005 z dnia 29.09.2005r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego - zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów - Brzóstowa - Grójec" współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.