Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Piotr Chmielecki - Zastępca Burmistrza Ćmielowa