Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIII/306/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.