Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 201/2005 z dnia 23.12.2005r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego: Remontu nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Brzóstowa na odcinku dłudości 150mb i szerokości 5,0m.