Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/49/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Ćmielów.