Protokół Nr VIII/2019 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 marca 2019 roku