Oświadczenie majątkowe - Dariusz Marek Kapsiak - Dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie