Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/68/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2018 rok.