Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/70/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2018 rok.